IMG_3673IMG_3673
Foto: Norsk Tipping

Administrerende direktør

I fjor innførte Norsk Tipping tre nye ansvarlighetstiltak som ga cirka 200 millioner kroner i reduserte inntekter. Samtidig satte vi kunderekord, og vi leverer rekordoverskudd til gode formål.

Dette betyr at Norsk Tipping leverer på det tredelte samfunnsoppdraget. Ansvarlighetsrammeverket har aldri vært bedre. Spillene våre er konkurransedyktige, og ledet 2 040 000 nordmenn til det lovlige og trygge tilbudet.

Overskuddet til gode formål økte til nesten 5,7 milliarder kroner. Overføringen til tippenøkkelen holdes likevel på samme nivå som i 2019, mens 131 millioner kroner settes av til egenkapital. Slik kan vi kompensere for noe av den forventede inntektsreduksjonen vi vil få i 2020 som følge av koronasituasjonen. Vi er opptatt av at overskuddsmottakerne skal få den stabiliteten de trenger i inntekten fra spillemidlene.

28 prosent av kundene er under 40 år, og vi utvikler stadig tilbudet vårt for å være relevant for alle aldersgrupper over 18 år. I 2019 inngikk vi et samarbeid med GoodGame, som arrangerer e-sportligaen i Norge. Dermed kunne vi introdusere spill på e-sportobjekter på Oddsen.

Spill og ansvarlighet

Lotteriene er fortsatt våre store lokomotiv, og hadde vekst også i 2019. De engasjerer også yngre målgrupper, over 90 prosent av kundene våre under 40 år spilte lotterispill i fjor. Fra et ansvarlighetsperspektiv er det viktig at spillene med den laveste relasjonen til pengespillproblemer er ledende i markedet.

Samtidig øker også etterspørselen etter høyrisikospillene, der vi tar markedsandeler fra de uregulerte aktørene. Vi ser at disse kundene bringer med seg et mer intensivt spillemønster. Dette bidrar til at kundemassen, totalt sett, har en liten glidning mot mer usunt forbruk. En trend vi jobber for å snu.

Norsk Tippings ambisjon er å bli anerkjent som verdensledende på spillansvar, og vi jobber kontinuerlig med utvikling av tiltak for kunder i faresonen.

Norsk Tippings ambisjon er å bli anerkjent som verdensledende på spillansvar, og vi jobber kontinuerlig med utvikling av tiltak for kunder i faresonen

Arbeidet blir lagt merke til, og vi inviteres ofte for å legge fram tiltakene våre på internasjonale konferanser. I European Lotteries’ ansvarlighetsrevisjon i 2019 oppnådde vi, som første spillselskap noensinne, 1100 av 1100 mulige poeng. Vi har også løftet kommunikasjonen om spillansvar i brede kampanjer på TV og i sosiale medier.

Regulering

Den norske pengespillreguleringen ble utfordret i hele tre rettssaker i fjor, hvorav staten vant alle tre. Det vil trolig komme flere hvis regjeringen, som planlagt, fjerner smutthullet for pengespillreklame fra uregulerte spillselskaper på norske TV-kanaler som sender fra utlandet. Denne endringen i kringkastingsloven vil være det viktigste enkelttiltaket i spillpolitikken siden automatreformen i 2007. Nok en gang viser norske politikere at de ikke lar massivt markedspress diktere reguleringen.

Alt dette skjer samtidig som Lotteritilsynet håndhever betalingsformidlingsforbudet til og fra utenlandske spillselskaper stadig mer effektivt. Tiltaket synes nå godt i regnskapene hos de uregulerte spillselskapene.

Regjeringen er i ferd med å ferdigstille utkastet til ny pengespillov, som skal erstatte både pengespilloven, totalisatorloven og lotteriloven. I dette arbeidet vurderte regjeringen å flytte hestespillene fra Norsk Rikstoto til Norsk Tipping, men landet i april 2020 på å videreføre dagens ordning.

Samfunnsansvar

Vi jobber kontinuerlig med å integrere samfunnsansvar i prosessene våre. I tillegg til kjerneområdet ansvarlig spilllvirksomhet, er også forretningsetikk, antikorrupsjon, menneskerettigheter, og klima og miljø definert inn som fokusområder. I 2019 startet vi et prosjekt for å sikre at samfunnshensyn ivaretas i alle anskaffelsesprosesser. Du kan lese mer om det i vårt kapittel om samfunnsansvar og bærekraft.

 

IMG_4170Foto: Norsk Tipping

Som samfunnsaktør ønsker vi å bidra med mer enn det som formelt kreves av oss. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål, og pekt ut likestilling mellom kjønnene som et område der vi har mulighet til å påvirke positivt. Alle våre sponsorsamarbeid med idretten har nå like muligheter som en eksplisitt del av avtalen. Vi har også forlenget satsingen på kulturfeltet sammen med Talent Norge, Norsk Filminstitutt og Nasjonalballetten.

Parallelt arbeider vi systematisk internt. Vi setter egne resultatmål for kjønnsbalanse og mangfold. Innen utgangen av 2022 skal Norsk Tipping være på topp ti-lista til SHEIndex.

Rustet for framtida

Etter en stor omorganisering i 2018, var 2019 året da vi sammen fikk den nye organisasjonen til å fungere. Vi jobber ikke lenger ved siden av hverandre i hver vår silo, men samarbeider på tvers av fagområder i autonome, tverrfaglige team. Vi jobber smartere og leverer raskere enn før. Digital andel av omsetningen er 59 prosent. Kostnadsandelen fortsetter å synke, og er nå på 31,3 prosent. Det gjør oss rustet til å levere på alle områder også i årene som kommer.