Helhetlig kundebilde

Full oversikt = riktige tiltak

Med sikker identifisering, kun ett kundeforhold per kunde og alle ansvarlighetsverktøy i samme system, har Norsk Tipping et fullstendig kundebilde. Det er et godt utgangspunkt for å treffe der det trengs i ansvarlighetsarbeidet.  

Dette er en av de mange store fordelene ved enerettsmodellen som Norge har innenfor spillmarkedet. I andre markeder med lisensmodell og mange aktører, vil hver enkelt aktør kun se en liten del av en spillers totale forbruk på spill. 

Løpende innsikt – rask respons

Norsk Tipping følger løpende med på utviklingen blant sine drøye to millioner kunder. Med innsikt i forbruk av tid og penger, Playscan-status, om kunder har tatt spillepauser eller stengt seg ute fra alt spill, og om de eventuelt har blitt kontaktet gjennom proaktive samtaler, sitter selskapet på unik kunnskap som er grunnlaget for å iverksette de riktige ansvarlighetstiltakene. 

Løpende innsikt i kundebasen gjør at vi tidlig kan oppdage dersom utviklingen går i feil retning. Denne innsikten har vært utgangspunktet for flere av tiltakene selskapet har iverksatt, som for eksempel innføringen av totalgrensen i 2016, og tiltakene innført i 2019 – spillregnskapet og at muligheten til å spille bort store premier over 20 000 kroner ble fjernet. 

Viktige tilbakemeldinger

I tillegg til innsikten vi får gjennom våre digitale systemer, er det viktig for oss å lytte til tilbakemeldinger fra kunder via chat, e-post og telefon, og tilbakemeldinger vi får gjennom jevnlige møter fagfolk og behandlere innen spilleavhengighet.  

Samlet sett gir dette oss det best tenkelige utgangspunktet for å kunne gi spillerne de verktøyene de trenger for å ha kontroll og oversikt over sin spilleaktivitet.