Den andre telefonen fra Hamar

Mange drømmer om å få «Telefonen fra Hamar» og noen ekstra nuller i kontobeholdningen. Få drømmer om å få «den andre telefonen fra Hamar», men tilbakemeldingene i etterkant viser at mange er glade for at de fikk den.

I 2020 er det fem år siden startskuddet gikk for «den andre telefonen fra Hamar» – eller «proaktive samtaler», som er det egentlige navnet.

Tre fulltidsansatte

En proaktiv samtale er en oppfølgingssamtale over telefon, rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd og/eller høye tap. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen, og det avtales konkrete tiltak med kunden dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet.

I løpet av 2019 ble det gjennomført førstegangssamtaler med 1706 kunder, 48 oppfølgingssamtaler, i tillegg til at det er sendt brev til 407 kunder som ikke svarte på telefon. Selskapet har nå tre fulltidsansatte som arbeider med proaktive samtaler.

83 prosent positive

I 2019 fokuserte vi spesielt på fire målgrupper: (1) Unge spillere mellom 18-25 år, (2) Kunder som har høyt tap på Kong Kasino siste seks måneder (3) Kunder med høyt tap (alle spill) og (4) Kunder med høyt tap på Multix/Belago. For året under ett ble det avtalt tiltak med 55 prosent av spillerne.

I hver samtale spør Norsk Tipping kunden om hva han eller hun synes om at Norsk Tipping kontakter kunder for å gjennomføre en slik samtale. Et stort flertall av kundene, 83 prosent, er positive og bare 4 prosent negative til at selskapet tar kontakt (11 prosent er nøytrale).

I samarbeid med forsker Jakob Jonsson ved Stockholm Universitet ble det i 2017 gjennomført et stort forskningsprosjekt som undersøkte effektene av ulike intervensjoner: 1. Proaktiv samtale 2. Gi kunder samme informasjon i et brev 3. En kontrollgruppe som ikke mottok informasjon. Forskningsprosjektet inkluderte tre trillingsett med 1000 kunder i hvert. Den ene gruppen fikk en samtale, den andre et brev, og den siste var en kontrollgruppe. Den første studien, som så på effekter opp til 12 uker etter intervensjonstidspunktet, ble klar i 2018. Den andre studien, som så på effekter opp til ett år etter, ble klar i 2019.

Beveg pekeren over diagrammet for å se detaljert informasjon.

Et eksempel til etterfølgelse

Studien av effekter ett år etter intervensjon viste en signifikant effekt av proaktive samtaler, både sammenlignet med kontrollgruppen og med brev-gruppen. Kundene som hadde fått en proaktiv samtale reduserte spillforbruket med 30 prosent. Kundene som mottok informasjon i et brev reduserte spillforbruket med 13 prosent, mens kontrollgruppen reduserte med 7 prosent.

Den vitenskapelige artikkelen er publisert i Jonssons doktoravhandling, og er også publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Addiction.

Det er gledelig å se at dette nye tiltaket, som Norsk Tipping initierte og startet utviklingen av tilbake i 2015, har blitt et godt dokumentert tiltak som flere andre spillselskaper også har startet med.