Nøkkeltall

2019201820172016201520142013201220112010
Spillinntekter40 26738 12234 91632 02929 74226 91121 64119 24516 21914 750
Netto spillinntekter 1)8 1568 1427 8357 6807 2346 7266 3606 3015 8085 588
Salgsprovisjoner620706761828847823833836786776
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter7,6 %8,7 %9,7 %10,8 %11,7 %12,2 %13,1 %13,3 %13,5 %13,9 %
Driftsresultat 2)5 6035 4735 2224 9834 4274 1343 8623 9383 5583 472
Driftsmargin68,7 %67,2 %66,6 %64,9 %61,2 %61,5 %60,7 %62,5 %61,3 %62,1 %
Årsresultat 2)5 6765 5235 2515 0024 4854 2153 9464 0393 6263 556
Resultatgrad i % av netto omsetning69,6 %67,8 %67,0 %65,1 %62,0 %62,7 %62,0 %64,1 %62,4 %63,6 %
Antall ansatte 31.12423413406408404406381362366367
1) Spillinntekter fratrukket premier
2) Ekskl. avvikling av premiefond i 2010 med 392 mill.kr