Samarbeids-partnere

Like muligheter og lokal tilstedeværelse har vært to av fokusområdene i et aktivt år for Norsk Tipping som samarbeidspartner med den norske frivilligheten.

Norsk Tipping har, siden den første sponsoravtalen ble undertegnet med NFF i 1948, vært en av de største samarbeidspartnerne for norsk kultur og idrett. Avtalene er viktige verktøy for å synliggjøre selskapets samfunnsrolle og styrke vår posisjon hos utvalgte målgrupper. Føringene i Kulturdepartementets Stortingsmelding nr. 12 om norsk pengespillpolitikk legges til grunn:

«Norsk Tipping si sponsorverksemd skal vere basert på forretningsmessige vurderingar og sikre så god sosialpolitisk måloppnåing som mogleg.»

Målsettingene ved vårt sponsorarbeid er å understøtte våre forretnings- og markedsmessige aktiviteter, synliggjøre overskuddet til samfunnsnyttige formål, bygge strategiske allianser med viktige samarbeidspartnere, og bidra til å styrke selskapets profil og omdømme.

Et aktivt år

Året 2019 har vært preget av høy aktivitet. Vi har forankret en ny sponsorstrategi og gjennomført forhandlinger med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil vi merke effektene av i årene som kommer. Vi har også fått på plass en ny portal for sponsorsøknader. Med den på plass håper vi å gjøre det lettere og mer tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere å komme i kontakt med oss.

Dette var også året hvor vi startet et nytt samarbeid med den nasjonale e-sportligaen. E-sport er i sterk vekst, og samarbeidsavtalen er et viktig grep for å sikre kanalisering til Norsk Tipping. Samtidig kan vi benytte vår 70-år lange erfaring som samarbeidspartner med idretten til å profesjonalisere og heve nivået nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet ble først etablert etter at Kulturdepartementet hadde gitt sin godkjennelse.

I sommer var vi til stede på fem festivaler. Dette er gode arenaer for å kommunisere med nye og eksisterende kunder. I etterkant har vi gjennomført undersøkelser som viser at vi lyktes med å oppnå god synlighet og gjenkjennelse gjennom tilstedeværelsen og aktivitetene våre på festivalene. Som en gledelig overraskelse fikk vi også prisen som «årets sponsor» på Palmesus.

Kultursektoren har blitt en spennende sponsorarena hvor det har åpnet seg mange muligheter for samarbeid. I 2019 har selskapet deltatt i relevante prosjekter i samarbeid med Talent Norge – kultursektorens svar på Olympiatoppen.

Humanitære og frivillige organisasjoner mottar en vesentlig andel av spillemidlene. Vi har blant annet et nært og godt samarbeid med DNT. Også her ønsker vi utforske mer rundt mulige samarbeid i fremtiden, hvor utgangspunktet er prosjekter som kan være med på å løfte Norsk Tipping og overskuddsmottakerne.

Like muligheter og lokal tilstedeværelse

Som en betydelig samfunnsaktør, har Norsk Tipping en ambisjon om å påvirke samfunnet selskapet opererer i på en positiv måte. Gjennom året har vi lagt stor vekt på arbeidet med like muligheter og lokal tilstedeværelse.

Mål-5-RGB

Like muligheter

Like muligheter handler om å bidra til at alle får de samme vilkårene for å lykkes. I tråd med selskapets ønske om å støtte opp om bærekraftsmål 5 (likestilling mellom kjønnene), har det vært viktig å inkludere arbeidet med like muligheter i selskapets sponsorarbeid. Norsk Tipping har initiert og startet flere prosjekter og samarbeid for å adressere tematikken, i tillegg er området sentralt i forhandlinger av nye og eksisterende avtaler.

Les mer om like muligheter i Medarbeidere og Samfunnsansvar og bærekraft

like-muligheterFoto: Norsk Tipping

Like muligheter til profesjonalisering i fotballen

Sammen med NFF har vi satset på like muligheter innenfor fotballen. I 2019 arrangerte vi cupfinaleseminaret i forbindelse med kvinnenes cupfinale, vi støttet Toppserien og ga mesterskapsbonus i form av treningsleir. Formålet er at vi, sammen med andre partnere, skal bidra til å profesjonalisere fotball for begge kjønn, slik at spillerne får gode vilkår til å lykkes, blant annet ved å ha tilgang på spillerutviklere og annet nøkkelpersonell man finner i et moderne støtteapparat.

Viktig satsing på kvinnelige koreografer foto Caroline RokaFoto: Caroline Roka

Like muligheter for regissører og koreografer

I 2018 inngikk Norsk Tipping i et samarbeidsprosjekt med Talent Norge og Norsk Filminstitutt (NFI). Prosjektet «UP» gir kvinnelige filmskapere og regissører et mentorprogram, individuell oppfølging og finansiering til å gjennomføre sine prosjekter. Bakgrunnen for prosjektet var at kun to prosent av kvinnelige regissører har fått støtte fra NFI, og 20 prosent av filmene som har mottatt støtte har kvinnelige initiativtakere.

Målet for prosjektet var at 80 prosent av deltakerne skulle produsere film i langformat innen tre år. I 2019, to år før fristen, ble målet oppnådd. Ungdomsserien Nudes som ble sendt på NRK høsten 2019 er et resultat av «UP.» Serien ble også den første fremmedspråklige serien som noensinne er kjøpt av BBC 3.

I 2019 ble det etablert et nytt initiativ innenfor kulturfeltet, denne gangen med kvinnelige koreografer som målgruppe. Mens det gjerne er kvinner som er de store stjernene på ballettscenen, har majoriteten av koreografer på de store scenene tradisjonelt vært menn. I november gikk derfor startskuddet for et prosjekt i samarbeid med Talent Norge og Den Norske Opera og Ballett for å løfte kvinnelige koreografer. Prosjektet skal vare fram til 2022.

Lokal tilstedeværelse

Hvert år deles det ut, gjennom spillemidler og grasrotmidler, flere milliarder til små og store prosjekter over hele landet. Fra kunstgressbaner og lysløyper, til teaterscener og speidergrupper. I 2019 hadde vi som mål å øke vår lokale tilstedeværelse gjennom fysisk deltakelse på lokale arrangementer og møteplasser. Dette for å synliggjøre de lokale formålene som mottar overskuddsmidler.

anleggsapningerFoto: Norsk Tipping

Anleggsåpninger

Hvert år åpnes det en rekke aktivitetsanlegg som har mottatt spillemidler fra Norsk Tipping. I 2019 var vi til stede ved 39 anleggsåpninger som aktivitetsparker, flerbrukshaller og dagsturhytter. Deltakelsen ved åpningene støtter oppom vår ambisjon om økt lokal tilstedeværelse.

grasrottrenerFoto: Morten Nordli

Grasrottrener

Grasrottrenerkonseptet ble til i 2016 i samarbeid med Norges Fotballforbund. I 2018 ble Grasrottrener Langrenn og «Parkbygger» i samarbeid med snowboardforbundet, lansert. Målet er å få flere og bedre trenere, skape tryggere miljø for unge utøvere og forhindre frafall.

I 2019 gjennomførte over 10 000 deltakere grasrottrenerkurset i fotball, 100 parkbyggere og 332 grasrotrenerkurset i langrenn.

Marit Bjørgen og Ole Gunnar Solskjær var ambassadører for Grasrottrener i 2019.

På tur til blåvannet, i vakker solnedgang | Bildet er fra DNTs fotokonkurranse-runder i 2016.Foto: Ove Isaksen

DNT

Den norske turistforening (DNT) er en av organisasjonene som er mottaksberettighet til spille- og grasrotmidler. Som samarbeidspartner med DNT har vi hatt som ambisjon om å støtte tiltakene de gjør for forbedret folkehelse, noe som harmonerer med vårt mål om å bidra til bærekraftsmål nummer 3 (god helse). Gjennom samarbeidet med DNT har vi også mulighet til å synliggjøre den delen av overskuddet vårt som bidrar til å få folk ut i naturen.

Festivaler og eventer

Norsk Tipping har hatt en betydelig tilstedeværelse under festivalsommeren 2019. I en mer digital hverdag blir de fysiske møteplassene stadig viktigere. Det handler om å knytte assosiasjoner til Norsk Tippings samfunnsoppdrag, og dette er reflektert i event-satsningen vår, hvor vi jobber aktivt med arrangørene for å understøtte de gode opplevelsene for deltagere og frivillige.

Totalt har vi vært til stede på åtte store, og flere mindre, eventer i 2019. Det totale publikumsantallet har vært over 100 000.

bylarmFoto: @scavenius / @goodiebagmedia

"Årets Stjerneskudd" på By:Larm

Norsk Tipping har hatt et samarbeid med By:Larm over flere år. I 2018 introduserte vi prisen «Årets Stjerneskudd.» Prisen går til et ungt og fremadstormende band eller en artist, og vinneren kåres av en fagjury. Premien er på 500 000 kr.

Formålet med prisen er å støtte lovende musikere og inspirere bredden i norsk musikkliv.

nm-vekaFoto: Rune Helliesen

NM-Veka

NM-Veka ble arrangert for andre gang i 2019. 39 idretter fra 25 særforbund gjennomførte sine norgesmesterskap over fem dager den siste uken i juni. Vi hadde idretter som squash, petanque og håndbak på oddsprogrammet, samtidig som vi arrangerte gratiskonsert for alle, og en «lounge» for utøvere og frivillige. I forkant hadde vi relatert innhold i våre sosiale kanaler for å gi oppmerksomhet til arrangementet.

Samarbeidspartnerne var NIF, NRK, særforbundene og vertskommunene Stavanger og Sandnes. Før koronasituasjonen var opprinnelig plan for 2020 å arrangere NM-Veka arrangert på «hjemmebane» for Norsk Tipping – i Lillehammer (vinter) og Hamar (sommer).

palmesusForo: Palmesus / Martin Litwicki

Palmesus

Palmesus er Nordens største strandfest – midt i Kristiansand, og med Norsk Tipping hjertelig til stede. Festivalen er et naturlig samlingspunkt for unge voksne fra hele landet. Som partner ønsker vi å bidra til gode festivalopplevelser for publikum og de frivillige. Miksen av digitale og fysiske aktiviteter har vært viktig for å oppnå målsettingene våre.