Avbrekk tilpasset spillerne

For noen spillere er det å kunne ta en pause fra eller stenge seg ute fra spill for en periode, viktige verktøy for å kunne ha kontroll på spillingen sin.

Vi gir spillerne mulighet til å gjøre dette på mange nivåer. Alt fra å kunne ta pause eller utestengelse fra enkelte spill, til hele spillkategorier, eller alle spill. Hensikten med en slik inndeling er å gjøre terskelen lav for dem som ønsker en pause. Det gjør det for eksempel mulig å ta pause/stenge seg ute fra KongKasino, men tillate seg å kunne levere en lottokupong. 

Pause fra det du vil

Det å kunne ta pause fra enkeltspill eller kategori er en styrke som tilsvarende løsninger i Sverige (Spelpaus) og Danmark (Rofus) ikke har. 

Pausene man kan velge mellom hos oss har varierende lengder som en dag, en uke, 30 dager eller 180 dager. I tillegg har spillerne mulighet til å stenge seg helt ute.  

Pause eller utestengelse

En utestengelse er permanent, mens en pause automatisk blir opphevet når tiden er gått ut. 

Tabellen under viser hvor mange nye pauser og utestengelser som ble foretatt av spillerne i 2019. Pausene og utestengelsene gjelder for alt fra et spill til alle spill. 

Tabell 1. Antall pauser og utestengelser i 2019 

Type pauseAntall pauser / utestengelserAntall unike spillere
Avrundet til nærmeste 1000
Utestengelse8 0005 000
180 dagers pause36 00011 000
30 dagers pause25 0008 000
7 dagers pause21 0005 000
1 dags pause72 00029 000

Tabellen over viser at det i 2019 ble foretatt 44 000 utestengelser og lange pauser på 180 dager. Med andre ord viser det at selskapets pausefunksjonalitet brukes aktivt av mange spillere, og bidrar til at de kan ha kontroll over spillingen sin.