GRI-Index

Untitled

Compliance-nivået

compliance

Verdiskapingsnivået

verdiskaping
GRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
102-1Organisasjonens navnNorsk Tipping AS
102-2Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenesterVåre spill, Ansvarlig spillvirksomhet
102-3Lokalisering av hovedkontorHamar
102-4Geografisk virkeområdeNorge
102-5Eierskap og juridisk selskapsform Årsberetning, Eierstyring og selskapsledelse
102-6Virksomhetens markederÅrsberetningSpillmarkedet, Statistikk
102-7Virksomhetens størrelseNøkkeltall, våre spill, årsregnskap  
102-8Informasjon om ansatte og andre som arbeider for organisasjonenStatistikk (medarbeidere), Medarbeidere
102-9Selskapets leverandørkjedeSamfunnsansvar og bærekraft
102-10Vesentlige endringer i organisasjonen eller leverandørkjedenÅrsberetning
102-11Føre-var-prinsippetAnsvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet, Samfunnsansvar og bærekraft)
102-12Eksterne initiativer Ansvarlig spillvirksomhet
102-13Medlemskap i interesseorganisasjonerAnsvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet, Samfunnsansvar og bærekraft)
102-14Uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker Administrerende direktør
102-16Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd.Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet), Eierstyring og selskapsledelse
102-18StyringsstrukturEierstyring og selskapsledelse
102-40Liste over interessentgrupperInteressentdialog
102-41Ansattes deltakelse i kollektive forhandlingsavtalerProsent fra HR
102-42Valg av interessentgrupperInteressentdialog
102-43Tilnærming til interessentsamarbeidInteressentdialog
102-44Viktige temaer og spørsmål drøftet med interessentgrupperInteressentdialog
102-45Enheter som omfattes av virksomhetens årsregnskapNoter (regnskapsprinsipper og note 6)
102-46Prosess gjennomført for å definere rapportens innholdSamfunnsansvar og bærekraft, Årsberetning
102-47Oversikt over vesentlige tema knyttet til virksomhetens samfunnsansvarSamfunnsansvar og bærekraft, Årsberetning, www.norsk-tipping.no/selskapet/samfunnsansvar
102-48Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapporteringIngen
102-49Endringer i rapporteringenNye indikatorer: 203-2 Indirekte økonomisk påvirkning, 405-1 og 2 Like muligheter og mangfold, 416-1 Kunders helse og sikkerhet, 417-3 Markedsføring og merking, 418-1 Personvern, 419-1 Etterlevelse av lovverk.
102-50Rapporteringsperiode2019
102-51Dato for utgivelse av forrige rapportApril 2019
102-52RapporteringsfrekvensÅrlig
102-53Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapportensilje-bye.vangen@norsk-tipping.no
102-54Nivå for rapporteringen i henhold til GRI StandardsCore
102-55GRI-indeksDenne oversikten 
102-56Ekstern verifikasjonIkke eksternt verifisert
vesentlighetsanalyse
OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Økonomiske resultater103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerEierstyring og selskapsledelse, årsberetning
 201-1Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjonNøkkeltall, Overskudd

Anti-korrupsjon

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Anti-korrupsjon 103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft (Anti-korrupsjon)
 205-1Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjonSamfunnsansvar og bærekraft (Anti-korrupsjon)
 205-2Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjonSamfunnsansvar og bærekraft(Anti-korrupsjon)
 205-3Antall tilfeller av korrupsjon og tiltakSamfunnsansvar og bærekraft(Anti-korrupsjon)

Forretningsetikk

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Konkurransehemmende atferd 103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
206-1Rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferdSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
Personvern103-1, 2 og 3 Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
418-1Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedataSamfunnsansvar og bærekraft (forretningsetikk)
Etterlevelse av lovverk103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
419-1Verdi på bøter og ikke-økonomiske sanksjoner for manglende overholdelse av lover og / eller forskrifter på det sosiale og økonomiske området0 kr

Like muligheter

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Like muligheter og mangfold103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avklaringerSamfunnsansvar og bærekraft (Like muligheter)
405-1Mangfold i styrende organer og blant ledereMedarbeidere og statistikk

Folkehelse

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Indirekte økonomisk påvirkning103-1, 2 og 3 Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerAnsvarlig spillvirksomhet
203-2Betydelig indirekte økonomisk påvirkningAnsvarlig spillvirksomhet
Kunders helse og sikkerhet 103-1, 2 og 3 Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerAnsvarlig spillvirksomhet
416-1Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluertSamtlige produkter har vært gjenstand for analyse i verktøyet Gamgard med mål om å avdekke påvirkning på kunders helse og sikkerhet. Verktøyet er utviklet av forskere. Gamgard er obligatorisk i produktutviklingsprosessen og benyttes for å identifisere risikofaktorene ved et spill. Hvert produkt klassifiseres og dokumenteres ved hjelp av verktøyet.

Ansvarlig spillvirksomhet

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Markedsføring og merking103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerAttraktiv
417-3Tilfeller av manglende etterlevelse av regler og frivillige retningslinjer gjeldende markedskommunikasjon, inkl. markedsføring, PR og sponsingAttraktiv
Norsk Tippings egne indikatorer1Henvendelser til HjelpelinjenAnsvarlig spillvirksomhet
2Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %)Ansvarlig spillvirksomhet
3Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) – kategorierAnsvarlig spillvirksomhet
4Bidrag til forskning
Ansvarlig spillvirksomhet

Konkurransekraft

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
5 (ny)Norsk Tippings markedsandelAttraktiv, Spillmarkedet, Årsberetning
InteressentgruppeBeskrivelse av dialogen
EierNorsk Tipping har jevnlige kontaktmøter og løpende kontakt om aktuelle temaer med Kulturdepartementet, og det avholdes årlig generalforsamling.
Tilsyn og revisjonLotteritilsynet fører tilsyn med Norsk Tipping. I tillegg til årlige revisjoner har Norsk Tipping faste kontaktmøter og løpende dialog om aktuelle temaer med tilsynet. Norsk Tipping blir sertifisert av DNV og blir revidert av ekstern revisor.
KunderNorsk Tipping fikk i 2019 270 000 henvendelser fra kunder til kundeservice via telefon, epost, chat og sosiale medier. Selskapet får tilbakemeldinger på hvordan man kan bli bedre, og gir kundene veiledning og brukerstøtte.
SpilleavhengighetsmiljøetNorsk Tipping har kontaktmøter to ganger årlig med spilleavhengighetsmiljøet der selskapet informerer om sitt ansvarlighetsarbeid, får spørsmål og tilbakemeldinger fra miljøet, og diskuterer spørsmål av felles interesse. Videre holdes det løpende kontakt ved ulike hendelser og innspill.
OverskuddsmottakereNorsk Tipping inviterer overskuddsmottakere til arrangementer i regi av selskapet, og har jevnlige dialog om temaer som blant annet selskapets ansvarlighetsarbeid, utviklingen i pengespillmarkedet, Grasrotandelen, m.m.
SamarbeidspartnereNorsk Tipping arrangerer fellessamlinger for sine samarbeidspartnere, har løpende oppfølging av samarbeidsavtaler og samarbeider om arrangementer sammen med sine partnere. 
Internasjonale søsterselskap og bransjeorganisasjonerNorsk Tipping er medlem i World Lottery Association (WLA) og European Lotteries and Toto Association (EL), samt leder Vikinglottoalliansen. I de internasjonale organisasjonene deltar selskapet i felles forum for toppledere, fagforum og arbeidsgrupper.
FagorganisasjonerNorsk Tipping har faste kontaktmøter mellom selskapet og de ansattes fagorganisasjoner der temaer knyttet til de ansattes arbeidsforhold blir diskutert.
Kjeder, kommisjonærer og nettpartnereNorsk Tipping har dialog med kjeder og kommisjonærer gjennom selskapets årlige handelskonferanse, kontakt- og informasjonsutvalg, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter, samt gjennom henvendelser fra kommisjonærer til kundeservice. Temaer i dialogen er blant annet informasjon om planer og strategier, planlegging av felles aktiviteter og tiltak, og brukerstøtte og veiledning. Det er også løpende dialog med aktører i bingobransjen i tilknytning til oppstilling av Belago i bingohaller.
LeverandørerNorsk Tipping har flere kontaktpunkter med ulike leverandører hvor hyppigheten avhenger av avtalens art. Møtene er både av operativ og strategisk karakter. I forbindelse med avtaleinngåelse hender det også at det foregår forhandlinger. Ved siden av dette har selskapet regelmessige markedsmøter med formål å bli holdt oppdatert på markedstrender.
MedierSelskapet har et mediebyrå som gir råd knyttet til å utvikle, plassere og måle effekten av medieplasseringer. Selskapet har også direkte kontakt med de største norske mediehusene hvor innsikt, data og ulike muligheter for å nå aktuelle målgrupper i deres medier diskuteres. Henvendelser fra presse følges opp løpende.
AnsatteNorsk Tipping arrangerer husmøter fire til seks ganger i året for alle ansatte hvor administrerende direktør går gjennom aktuelle tema. Intranettet «Tippetavla» brukes i hverdagen til å fortløpende gi informasjon om selskapets aktiviteter og andre saker av betydning. Ved siden av dette har Norsk Tipping en personalhåndbok, som sammen med resten av kvalitetssystemet, beskriver regler og retningslinjer for ansatte.
Øvrig norsk spillbransjeNorsk Tipping har dialog med den andre enerettsaktøren, Stiftelsen Norsk Rikstoto, om relevante temaer som for eksempel ansvarlighetsarbeid.
LokalsamfunnNorsk Tipping har løpende kontakt med lokale samarbeidspartnere og næringsliv, Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og andre aktører i lokalsamfunnet. Selskapet inviteres ofte til å holde foredrag om sitt virke, og har besøkende til selskapets besøkssenter.
PolitikereNorsk Tipping inviterer til sine arrangementer, og møter politikere som ønsker informasjon om selskapet, pengespillmarkedet og andre faglige temaer som selskapet har kunnskap om.