tapspr-bluetapspr-blue

Enda et vellykket tapsprosjekt

Norsk Tipping introduserte i mai en ny påloggingsmetode for alle Multix- og Belago-terminaler. Hensikten med endringen var en betydelig reduksjon av misbruket av spillerkort.

Fra 1. mai 2019 må alle som ønsket å spille Multix og Belago gjennom en såkalt to-faktor-autentisering hvor de, i tillegg til spillerkort og pin-kode, må benytte en kode tilsendt via mobiltelefon (OTP) for å få logge på spillterminalene. Tiltaket ble innført for å redusere risikoen for misbruk av spillerkort, noe som kunne bidra til at kundene spilte over evne på både egne og andres spillerkort.

Ansvarlig overskudd

– Vi visste på forhånd at dette ville være et svært effektivt tiltak for å redusere problematikken med utlån og misbruk av spillerkort. Samtidig visste vi også at vi kom til å tape en del penger på innføringen. Men ettersom dette var penger vi egentlig ikke skulle hatt, ønsker verken vi eller overskuddsmottakerne å fortsette å motta disse pengene, sier Bjørn Helge Hoffmann, fagsjef for ansvarlig spillvirksomhet i Norsk Tipping.

Overskuddet fra Norsk Tippings virksomhet i 2019 bidrar til at 15 millioner kroner kommer overskuddsmottakerne til gode hver dag i 2020. Dette er en svært viktig finansieringskilde for den norske frivilligheten. Men både frivilligheten og Norsk Tipping stiller krav til disse pengene. Idrett, kultur og samfunnsnyttige organisasjoner skal nemlig ikke tjene på at Norsk Tippings kunder spiller over evne. De skal vite at pengene er skaffet på en redelig måte og at de i størst mulig grad kommer fra spillere som har råd til å tape dem, før de sildrer ut over mottakere i byer, bygder og grender over hele landet.

Det var også bakgrunnen for innføringen av totalgrensen – det første, store tapsprosjektet som ble implementert allerede i 2016, og som blant annet bidro til at risikospillerne reduserte sine tap.

Totalgrensen og OTP-løsningen er to av mange verktøy i vårt omfattende ansvarlighetsrammeverk som skal sikre at spillerne ikke spiller for mer enn de har råd til å tape. Ansvarlighetsrammeverket er blitt gradvis styrket fra år til år, og nye tiltak er blitt implementert der selskapet har avdekket risiko for uheldig spilleatferd.

Ansvarlighet først

Nesten ett år etter innføringen av den nye OTP-løsningen, viser tallene en betydelig reduksjon i inntekter og antall spillere for Multix og Belago. Norsk Tipping har analysert nedgangen, og denne analysen indikerer at tiltaket treffer godt.

– Det er klart at det aldri er morsomt å miste verken inntekter eller spillere, men ansvarligheten kommer alltid først. Derfor har vi aldri vært i tvil om at det var riktig å innføre dette tiltaket, avslutter Hoffmann.