2019
Spillinntekter 40 267
Netto spillinntekter 1) 8 156
Salgsprovisjoner 620
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter 7,6 %
Driftsresultat 2) 5 603
Driftsmargin 68,7 %
Årsresultat 2) 5 676
Resultatgrad i % av netto omsetning 69,6 %
Antall ansatte 31.12 423