Interessentdialog

InteressentgruppeBeskrivelse av dialogen
EierNorsk Tipping har jevnlige kontaktmøter og løpende kontakt om aktuelle temaer med Kulturdepartementet, og det avholdes årlig generalforsamling.
Tilsyn og revisjonLotteritilsynet fører tilsyn med Norsk Tipping. I tillegg til årlige revisjoner har Norsk Tipping faste kontaktmøter og løpende dialog om aktuelle temaer med tilsynet. Norsk Tipping blir sertifisert av DNV og blir revidert av ekstern revisor.
KunderNorsk Tipping fikk i 2019 270 000 henvendelser fra kunder til kundeservice via telefon, epost, chat og sosiale medier. Selskapet får tilbakemeldinger på hvordan man kan bli bedre, og gir kundene veiledning og brukerstøtte.
SpilleavhengighetsmiljøetNorsk Tipping har kontaktmøter to ganger årlig med spilleavhengighetsmiljøet der selskapet informerer om sitt ansvarlighetsarbeid, får spørsmål og tilbakemeldinger fra miljøet, og diskuterer spørsmål av felles interesse. Videre holdes det løpende kontakt ved ulike hendelser og innspill.
OverskuddsmottakereNorsk Tipping inviterer overskuddsmottakere til arrangementer i regi av selskapet, og har jevnlige dialog om temaer som blant annet selskapets ansvarlighetsarbeid, utviklingen i pengespillmarkedet, Grasrotandelen, m.m.
SamarbeidspartnereNorsk Tipping arrangerer fellessamlinger for sine samarbeidspartnere, har løpende oppfølging av samarbeidsavtaler og samarbeider om arrangementer sammen med sine partnere. 
Internasjonale søsterselskap og bransjeorganisasjonerNorsk Tipping er medlem i World Lottery Association (WLA) og European Lotteries and Toto Association (EL), samt leder Vikinglottoalliansen. I de internasjonale organisasjonene deltar selskapet i felles forum for toppledere, fagforum og arbeidsgrupper.
FagorganisasjonerNorsk Tipping har faste kontaktmøter mellom selskapet og de ansattes fagorganisasjoner der temaer knyttet til de ansattes arbeidsforhold blir diskutert.
Kjeder, kommisjonærer og nettpartnereNorsk Tipping har dialog med kjeder og kommisjonærer gjennom selskapets årlige handelskonferanse, kontakt- og informasjonsutvalg, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter, samt gjennom henvendelser fra kommisjonærer til kundeservice. Temaer i dialogen er blant annet informasjon om planer og strategier, planlegging av felles aktiviteter og tiltak, og brukerstøtte og veiledning. Det er også løpende dialog med aktører i bingobransjen i tilknytning til oppstilling av Belago i bingohaller.
LeverandørerNorsk Tipping har flere kontaktpunkter med ulike leverandører hvor hyppigheten avhenger av avtalens art. Møtene er både av operativ og strategisk karakter. I forbindelse med avtaleinngåelse hender det også at det foregår forhandlinger. Ved siden av dette har selskapet regelmessige markedsmøter med formål å bli holdt oppdatert på markedstrender.
MedierSelskapet har et mediebyrå som gir råd knyttet til å utvikle, plassere og måle effekten av medieplasseringer. Selskapet har også direkte kontakt med de største norske mediehusene hvor innsikt, data og ulike muligheter for å nå aktuelle målgrupper i deres medier diskuteres. Henvendelser fra presse følges opp løpende.
AnsatteNorsk Tipping arrangerer husmøter fire til seks ganger i året for alle ansatte hvor administrerende direktør går gjennom aktuelle tema. Intranettet «Tippetavla» brukes i hverdagen til å fortløpende gi informasjon om selskapets aktiviteter og andre saker av betydning. Ved siden av dette har Norsk Tipping en personalhåndbok, som sammen med resten av kvalitetssystemet, beskriver regler og retningslinjer for ansatte.
Øvrig norsk spillbransjeNorsk Tipping har dialog med den andre enerettsaktøren, Stiftelsen Norsk Rikstoto, om relevante temaer som for eksempel ansvarlighetsarbeid.
LokalsamfunnNorsk Tipping har løpende kontakt med lokale samarbeidspartnere og næringsliv, Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og andre aktører i lokalsamfunnet. Selskapet inviteres ofte til å holde foredrag om sitt virke, og har besøkende til selskapets besøkssenter.
PolitikereNorsk Tipping inviterer til sine arrangementer, og møter politikere som ønsker informasjon om selskapet, pengespillmarkedet og andre faglige temaer som selskapet har kunnskap om.