Note 14 – Annen kortsiktig gjeld

Beløp i mill. kr.20192018
Depositum kommisjonærer3029
Bonuspotter knyttet til spillene9083
Skyldig feriepenger3433
Gjeld spillerkonti303308
Periodiseringer7451
Totalt531504