Note 17 – Bankinnskudd, kontanter og lignende

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet skattetrekk med 20,05 mill. kr. Overskuddslikviditet overføres månedlig til kontolån til Staten i Norges Bank. Dette er klassifisert som bankinnskudd.Saldo på kontolån til staten pr 31.12.2019 er 4 672 mill. kr.