Note 3 – Andre driftskostnader

Beløp i mill. kr.20192018
Drift av anlegg og maskiner435472
Telekommunikasjon2727
Reklame297324
Samarbeidsavtaler, profilering og informasjon10093
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet3940
Konsulentbistand og honorarer8348
Distribusjon og fraktkostnader3948
Trykksaker og rekvisita3638
Tjenester tilknyttet spillerkort, ID- og betalingsløsninger175184
TV- produksjon2541
Øvrige kostnader5962
Totalt andre driftskostnader1 3151 379