Note 9 – Varelager

Varelager består av innkjøpte varer til selskapets kantine. Øvrige beholdninger av rekvisita og driftsmateriell kostnadsføres løpende.