Klimautslipp

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Tonn CO2
1
Scope 1
Bensin243673,01125 Kg CO2/liter73,38
Diesel258943,22644 kg CO2/liter83,55
Sum scope 1156,92
1
Scope 2
Elektrisk1302350,119 kg CO2/kWh611,33
Fjernvarme51372550,116 kg CO2/kWh15,11
Sum scope 2626,44
1
Scope 3
Restavfall (uten emballasjeplast)14000,55 CO2/kg0,77
CO2-utslipp fra flyreiser1301 tonn130
Sum scope 3130,77
1
Totalt CO2-utslipp914,13