Vesentlige aspekter for Norsk Tipping

vesentlighetsanalyse
OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Økonomiske resultater103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerEierstyring og selskapsledelse, årsberetning
 201-1Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjonNøkkeltall, Overskudd

Anti-korrupsjon

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Anti-korrupsjon 103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft (Anti-korrupsjon)
 205-1Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjonSamfunnsansvar og bærekraft (Anti-korrupsjon)
 205-2Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjonSamfunnsansvar og bærekraft(Anti-korrupsjon)
 205-3Antall tilfeller av korrupsjon og tiltakSamfunnsansvar og bærekraft(Anti-korrupsjon)

Forretningsetikk

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Konkurransehemmende atferd 103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
206-1Rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferdSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
Personvern103-1, 2 og 3 Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
418-1Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedataSamfunnsansvar og bærekraft (forretningsetikk)
Etterlevelse av lovverk103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerSamfunnsansvar og bærekraft(forretningsetikk)
419-1Verdi på bøter og ikke-økonomiske sanksjoner for manglende overholdelse av lover og / eller forskrifter på det sosiale og økonomiske området0 kr

Like muligheter

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Like muligheter og mangfold103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avklaringerSamfunnsansvar og bærekraft (Like muligheter)
405-1Mangfold i styrende organer og blant ledereMedarbeidere og statistikk

Folkehelse

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Indirekte økonomisk påvirkning103-1, 2 og 3 Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerAnsvarlig spillvirksomhet
203-2Betydelig indirekte økonomisk påvirkningAnsvarlig spillvirksomhet
Kunders helse og sikkerhet 103-1, 2 og 3 Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerAnsvarlig spillvirksomhet
416-1Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluertSamtlige produkter har vært gjenstand for analyse i verktøyet Gamgard med mål om å avdekke påvirkning på kunders helse og sikkerhet. Verktøyet er utviklet av forskere. Gamgard er obligatorisk i produktutviklingsprosessen og benyttes for å identifisere risikofaktorene ved et spill. Hvert produkt klassifiseres og dokumenteres ved hjelp av verktøyet.

Ansvarlig spillvirksomhet

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
Markedsføring og merking103-1, 2 og 3Hvorfor området er vesentlig, og avgrensningerAttraktiv
417-3Tilfeller av manglende etterlevelse av regler og frivillige retningslinjer gjeldende markedskommunikasjon, inkl. markedsføring, PR og sponsingAttraktiv
Norsk Tippings egne indikatorer1Henvendelser til HjelpelinjenAnsvarlig spillvirksomhet
2Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %)Ansvarlig spillvirksomhet
3Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) – kategorierAnsvarlig spillvirksomhet
4Bidrag til forskning
Ansvarlig spillvirksomhet

Konkurransekraft

OmrådeGRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
5 (ny)Norsk Tippings markedsandelAttraktiv, Spillmarkedet, Årsberetning