Standard

GRI-indikatorBeskrivelseNorsk Tippings besvarelse
102-1Organisasjonens navnNorsk Tipping AS
102-2Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenesterVåre spill, Ansvarlig spillvirksomhet
102-3Lokalisering av hovedkontorHamar
102-4Geografisk virkeområdeNorge
102-5Eierskap og juridisk selskapsform Årsberetning, Eierstyring og selskapsledelse
102-6Virksomhetens markederÅrsberetningSpillmarkedet, Statistikk
102-7Virksomhetens størrelseNøkkeltall, våre spill, årsregnskap  
102-8Informasjon om ansatte og andre som arbeider for organisasjonenStatistikk (medarbeidere), Medarbeidere
102-9Selskapets leverandørkjedeSamfunnsansvar og bærekraft
102-10Vesentlige endringer i organisasjonen eller leverandørkjedenÅrsberetning
102-11Føre-var-prinsippetAnsvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet, Samfunnsansvar og bærekraft)
102-12Eksterne initiativer Ansvarlig spillvirksomhet
102-13Medlemskap i interesseorganisasjonerAnsvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet, Samfunnsansvar og bærekraft)
102-14Uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker Administrerende direktør
102-16Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd.Ansvarlig (Ansvarlig spillvirksomhet), Eierstyring og selskapsledelse
102-18StyringsstrukturEierstyring og selskapsledelse
102-40Liste over interessentgrupperInteressentdialog
102-41Ansattes deltakelse i kollektive forhandlingsavtalerProsent fra HR
102-42Valg av interessentgrupperInteressentdialog
102-43Tilnærming til interessentsamarbeidInteressentdialog
102-44Viktige temaer og spørsmål drøftet med interessentgrupperInteressentdialog
102-45Enheter som omfattes av virksomhetens årsregnskapNoter (regnskapsprinsipper og note 6)
102-46Prosess gjennomført for å definere rapportens innholdSamfunnsansvar og bærekraft, Årsberetning
102-47Oversikt over vesentlige tema knyttet til virksomhetens samfunnsansvarSamfunnsansvar og bærekraft, Årsberetning, www.norsk-tipping.no/selskapet/samfunnsansvar
102-48Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapporteringIngen
102-49Endringer i rapporteringenNye indikatorer: 203-2 Indirekte økonomisk påvirkning, 405-1 og 2 Like muligheter og mangfold, 416-1 Kunders helse og sikkerhet, 417-3 Markedsføring og merking, 418-1 Personvern, 419-1 Etterlevelse av lovverk.
102-50Rapporteringsperiode2019
102-51Dato for utgivelse av forrige rapportApril 2019
102-52RapporteringsfrekvensÅrlig
102-53Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapportensilje-bye.vangen@norsk-tipping.no
102-54Nivå for rapporteringen i henhold til GRI StandardsCore
102-55GRI-indeksDenne oversikten 
102-56Ekstern verifikasjonIkke eksternt verifisert