Årsmøte 2020

Fokusområder

Interessentdialog

Vesentlige aspekter for Norsk Tipping

Standard

Revisjonsberetning

Ansvarlig spillvirksomhet

Årsregnskap

Overskudd

Godt grep om kundene