Nøkkeltall spill

Overskuddsutdeling Norsk Tipping 1948 – 2019

Statistikk

Note 17 – Bankinnskudd, kontanter og lignende

Note 16 – Pensjonsforpliktelser

Note 15 – Restoverskudd og disponeringer

Note 14 – Annen kortsiktig gjeld

Noter

Note 13 – Egenkapital

Note 12 – Aksjekapital