2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nøkkeltall spill

Overskuddsutdeling Norsk Tipping 1948 – 2019

Note 17 – Bankinnskudd, kontanter og lignende

Note 16 – Pensjonsforpliktelser