Note 7 – Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper

Note 6 – Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Note 4 – Finansinntekter og -kostnader

Note 5 – Driftsmidler og immaterielle eiendeler

Note 3 – Andre driftskostnader

Regnskapsprinsipper

Note 1 – Spillinntekter

Note 2 – Lønns- og personalkostnader